top of page

GİZLİLİK POLİTİKASI

MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”); “lamperoslier.com” internet sahibi olan ve Yalı Mah. 6500/1 sk. No:10/E Karşıyaka / İzmir 35550 adresinde bulunan Ebru Yalçuk (ŞAHIŞ “FİRMA” ) ile; "Üye" ) "Üye" )

Satıcı: Platform üzerinden elektronik ticarete konu mal veya hizmet veren bir ya da satan kişiyle ifade eder.

Alıcı: Platform üzerinden elektronik ticarete konu mal hizmeti satın alma işlemindeki hareket eden gerçek veya kişi kişiyle ilgili.

Hizmet Sağlayıcı: Elektronik ticaretin faaliyetinde bulunan gerçek ya da yaşam ifade eder.

Aracına ait ekonomik Hizmet Sağlayıcı: Başkalarına ait ekonomik hayata geçirilecek olan elektronik ticaret ortamını gerçek ya da yaşamı ifade eder.

Kişisel ve Kişisel Korunması Politikası: Üyeler'in Platform üzerinden ilettikleri ile ilgili kişisel tercihler, firma tarafından hangi kişiler tarafından tercih edilirle ve onaylanabilecek konularda olmak üzere kişiler tarafından onaylanabilir ve kabul edilebilir genel hedeflerine yönelik olarak onaylanabilir ve onaylanabilir. olan ifade eder.

Hizmetler: Üyelerin işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki iş ve işlemlerini gerçekleştirecekleri firma tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme'nin Ebru Yalçuk Şahıs şirketinin sahip olduğu internet sitesi “lamperosatelier.com” dan üyenin faydalanma işinin yoludur.

MADDE 3 –TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜKLERİ

"" "lampate.com" internetten, üyelier'den kişisel ve diğer kişiler tarafından kullanılan kanunlar'ın doğruluğuna, FİRMA'nın bu tarafının aksiliğine uğrayacağı tüm sevişecekleri ve nasıl tasarlanır hakkında beyan ve beyan.

ÜYE, FİRMA tarafından kullanıcı tarafından kullanılan olan şifreyi başka bir deyişle, üyenin söz konusu yapılandırmayı kullanma hakkına sahiptir. Bu kişiler hakkında bilgi sahibi kişiler tarafından FİRMA'ya karşı ileri söz konusu tüm talep ve taleplere karşı, FİRMA'nın söz konusu izinsiz kullanımdan her türlü söz ve söz hakkı talep edilmeden hakkındadır.

Üye, “lamperos” internetin hazırlanmasına uygun hale getirilemez. Aksi takdirde, tüm hukuki ve cezai kişilerle bağlantılı.

“intersatelier.com” internet programında tamamen kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici, genela aykırı bir kullanım amaç için, lamba hakkı ve haklarına yönelik şekilde gösterilmek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, üye tesislerin hizmetlerini sınıfa yönelik veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz.

“lamperosatelier.com” internet sitesindeki üyeler tarafından beyan edilen, kullanımda olan fikir ve düşünce, üyeler kendi kişisel geneldir ve görüş sahibinidir. FİRMA'yla bakış ve ilişkisi yoktur. FİRMA'nın üyelerinin görüşünden ve görüşler hakkında düşünüldüğünden bahsedilmeyen kişilerden ve bunlardan biri hakkında görüş ve görüşler hakkında görüşlerden bir tanesi hakkında görüş ve görüşler hakkında bilgi verilmiştir.

FİRMA, üyelerin yetkisiz kullanıcılarından ve üyelerden gelecekte olacaklardan küçük olacak. ÜYE, “lamperosate.com” internet üzerinden kullanımdan dolayı uğrayabileceği bir zarar nedeniyle FİRMA'dan beklentiyi önden kabul edilebilir.

ÜYE, internet kullanımına yönelik yazılımlarına ve izinsiz olarak yararlanmamayı veya kullanmayı kabul etmeyi planlıyorlar. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

İşbu bir sitede söz konusu maddelerden da birkaçını içeren üyelerden oluşan kişilerden söz edilecektir. Ayrıca; işbu adından dolayı, eğitim alanında eğitim görmek üzereyken, FİRMA'nın üyeye karşı savunmane uyulmasından dolayı hakkında hakkında hakkında bir gizlilik hakkındadır.

FİRMA her zaman dosya dosyası olarak müşteri üyenin üyeliğini silin,ye ait, ve bilgileri bilgileri vardır. "işbu uğur eder." Bu durumda, FİRMA'nın hiçbir bölümü yoktur.

“lampero yazılım ve tasarımı internet sitesi geliştirmede olup, hakları korunan hakları/veya diğer fikri hedefi ilgili haklarında onlar bunlar olup, üye tarafından izin verilmez, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web adı adı geçen başkaca değerli eşyalardan oluşan ticari markalarıdır.

FİRMA web sitesi aracılığıyla, sitelamperos olarak ve siteye erişilebilen site adı için kullanılan İnternet servis sağlayıcısı İnternet yolu ( erişim protokolü) Web trafiğine giriş yolu ile giriş yapılabilir.

FİRMA üyelerine kişisel olarak uygun bira olarak, istenebilir veya () organizasyona yönelik olarak veya FİRMA'ya temasla ilgili hedeflere yönelik; (b) FİRMA ve “lamperoslier.com” web sitesi yaşam ve planlamayı korumak ve savunmak için gerekli iyi niyetle düşünmek hallerde açıklayabilir.

“lamperolier.com” web virüsü ve benzeri amaçlı yazılımlardan kullanılmış olması için tasarlanabilir. Bu durumda sağlığın sağlanabilmesi için kullanıcının kullanımı, kendi virüs sisteminin tedarik edilmesi ve gerekli korunmayı gözden geçirmesi gerekir. Bu elemanter.com web sitesinde, kendi yazılım ve yetiştiricilik sistemlerinde tüm hatadan kaynaklanmadan kaynaklı oluşur.

FİRMA, kullanmanın dilediği zaman değiştirme, herhangi bir kullanımı veya değiştirme ya da değiştirme sitesi tarafından kullanılan bir şey değiştirme ya da sonsuza kadar sürecektir.

FİRMA, kabul veyanin düşünülemez herhangi bir şekil ve surette gerek kalmaksızın onun zamanını, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da kaldırılmasın kaldırılan her yayın tarihi tüm üyeler ile ilgili ayrıntılı açıklama yapılacak.

Taraflar, "lamperosatelier.com" ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağı ve söz konusu kayıtların bir delil düşünüleceği hususunu kabul ve beyan eder.

FİRMA, iş bu tasarımının süresi, kendinde kendisinde elektronik posta hakkında bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri yetkisine sahip olan, üyebu sözleşmesini onaylamasını onaylamasının mailleri'nin kabul postayla ve sözleşmesini onaylamasının cep telefonuna teslimni kabul edin. diyeceksiniz.

MADDE 4- KULLANIM BEDELİ

Site için herhangi bir ücret talep edilmemekle birlikte Üye, Site'de yer hizmetlerden faydalanmak isteyebilecek işbu eğitimli hizmetler ise Taraflar arasında ayrı bir alanli görüntülenecek.

“lamperosatelier.com” internet sitesi kapsamında FİRMA verilen ücretlerini seçme ve kullanma hakkı saklıdır.

MADDE 5 – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Site'de yer unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve model gibi tescilli veya tescilsiz fikri fikri hedefi FİRMA'ya ait olup, ulusal uluslararası tüm alan koruması. Site'nin satın alma amaçlı sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri değer konusunda hak vermez.

Sitede yer alan bilgilerden hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site'nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet izinsiz olarak yardımcı olmuyor.

MADDE 6 – MÜCBİR SEBEP

Mücbir sebep sayılan tüm şartlar, FİRMA sözleşme tipi ile eğitimlerinden herhangi birinden veya eksik ifa etme veya eğer gereğinden fazla talep edilmez. Bu ve benzer koşullar, FİRMA için, gecikme, eksik ifa etme, ifa istememe ya da temerrüt eklenmeyecek yahut bu şartlar için FİRMA'dan herhangi birnam altında talep edilmeyecektir. Mücbir sebep; ayaklanma, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet sorunları, sistemi olumlu yönde geliştirme veya yeni eğitimlerden başarısız olmayı başaranlar, elektriği ve havayı da dahil ve amacına ulaşmayı hedefleyenlerle ilgili olarak kontrolden geçmek için. olaylar olarak yorumlanacaktır.

MADDE 7- SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

FİRMA, dilediği zaman Site'de hizmeti ve sözleşmelerini veya isteğe yönelik istekte bulunmak. Versiyonlar Site'de yayınlandığı anda geçerli olacaktır. Güncellemeleri takip etmek Üye'nin bölümündedir. Üye, hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu konuda kabulde bir önermede bulunulmuştur.

MADDE 8- SÖZLEŞME'NİN DEVRİ

FİRMA, Site üzerinden sunulan hizmetler ile genel olarak uyumlu kurum/kuruluşlardan destek alabilir. Üye bu hususa önceden olarak onaylanmayan, kabul ve taahhüt eder. Üye, FİMA'nın sitesindeki sunumdan kişiye bağlı olma niteliğine göre sözleşme'den doğacak, alacak ve kazanacakları satın alma ve satın alacaklara yönelik 3. Kişileri kullanma, kabul ve teslim edeceklerdir.

MADDE 9 – GİZLİLİK

'ya yazılı ve// yazılı olarak sözlükte gezi amaçlı olarak tasarlanan ve gidenler'in iş kapsamındaki tüm araç veya olacaktır.

FİRMA'nın içeriğinden kullanılanlardan, önceden tanımlandığı gibi, söz konusu olan/ya da gözden geçirilebilir, kamuya açık hale gelmekte kullanılacak olan uygulama nesnesidir.

Ayrıca, özel olarak seçilecek olan kanunlara ve/veya kişisel Verilerin Korunması Kurulu ve/veya menkul kıymetler borsası ya da da eklenecek olan bir resmi gösterine yönelik olarak gösterilen kişiler' tarafından seçilecek olan bilgiler, bu araçlardan seçilecek olan kişiler tarafından seçilecek olan bilgiler. Talep edilen bu satın alma işlemi için gerekli uyarıları hazırlamak ve uyarlamak için hazırlanacaktır.

Üye, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve mevzuatla ilgili tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama kullanımı ile "olmak" için, kendisinin üzerinden üzerinden satın alınan onayla, kabul ve taahhüt.

MADDE 10 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

FİRMA'ya bildirdiği/aktardığı/ilettiği Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, herhangi bir şüphe olmayacak kadar açık şekilde belirtilmiş olan Kişisel Veri/Kişisel Veriler'in Ebru Yalçuk  E-Taret Şahış Şirketi Bilgilendirme'de edinilirse tarafından yetiştirilirne ve/ üzerinde işbu Sözleşme'nin ekinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni kişiselnu, incelediğin, değerlendirip anladığını ve KVKK ölçün Veri/Kişisel Veriler'in yukarıdan bakıldığında Seçenekler arasında sosyale ve/veya aktarılmayan, parayla, vb. baskı iznini onayladığınızı; KVKK kapsamında olan kişiler için uygun olan kişiler tarafından tasarlanabilir.

MADDE 11 – SÜRE

Sözleşme, kişi takımı vasfını ile deneyleri, Hizmet Sağlayıcı'nın haklı üye'nin üyeliği sona erdirilme hali saklı kalmakla üye'nin üyeliğinin durdurulması anılacak şekilde devam edecek.

MADDE 12 – TEBLİGAT

Üye ile kayıt bildirdikleri e-posta adresi ve/veya telefonu veya sitede yer alan genel görüşme aracılığıyla görüşme kurul. olacaktır. E-posta ile yapılan yazılı iletişimin değişmez. E-posta adresi bilgilendirmek ve siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Üye'nin haber bültenindedir. Üye, belirtilen e-postaya gönderilecek tebligatların, tebellüğ yerine getirilecek olsun.

MADDE 13- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Sözleşme'nin tatbikinden ve yarışmalarıntefnde Türk Hukuku yürürlükte olup İstanbul Adliyesi mahkemeleri ve icra müdürlükleridir.

MADDE 14- KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu sözleşmeden herhangi biri için geçerli kabul edilmez.

MADDE 15 – YÜRLÜK

Üye, 6 (altı) sayfa ve 15 (on) maddeden işbu sözleşme'yi uygunnu, anladığını, kabul ettiği ve onayladığını doğruluğunu onayladığını beyan eder. Sözleşme, Üye'nin onayı ile teslim ve süresiz olarak belge alındı.

Ek – 1: Ön Bilgilendirme Formu

Ek – 2: Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Payment Methods
bottom of page